GÜNCELLENMiŞ MAKALELER

iŞ KAZASI OLUSMADAN ALINACAK ÖNLEMLERiN MALiYETiLE iS KAZASI OLUSTUKTAN SONRAKi HARCAMA MALiYATLARiNiN ANALiZi ve KARSILASTIRILMASI
(OKTAY TAN'in I.Ü. Sag.Bil.Ens. verdigi TEZi - 1999)


DÜSME OLASILIGI YÜKSEK OLAN iNSAATLARDA KAT DÖSEME KENAR BOSLUKLARINDA, DÖSEME ÜZERiNDE BULUNAN MERDiVEN, TESiSAT ve ASANSÖR BOSLUKLARINDA TOPLU KORUMAYA YÖNELiK ÖNLEMLER

  RAMAK KALA OLAYLARINI KAYDA ALMAK YARALANMALI  veya ÖLÜMLÜ KAZALARI ÖNLEMEKTiR

iS SAGLIGI ve GÜVENLiGiNiN MALiYETi

ELEKTRiK KAYNAKLI iŞ KAZALARININ EKONOMiK BOYUTU

ŞANTİYELERDE GÜVENLi ÇALIŞMA iZNi YÖNETiM SiSTEMi

 ÇALISANIN KiSiLiK ÖZELLiKLERiNDEN BiRi OLAN “DiKKATSiZLiK” iS KAZALARININ NEDENi OLAMAZ

BiR iNSAAT SANTiYESiNDE iS KAZALARININ NEDEN OLDUĞU iSGÜNÜ KAYIPLARININ iSVERENE MALiYETiNiN BELiRLENMESi

iSG PROFESYONELLERiNiN iS KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDAN DOLAYI HUKUKi VE CEZAi SORUMLULUGU


iNŞAAT iŞLERiNDE DÜŞME TEHLiKESi OLAN YERLERDE PASiF KORUNMADA KULLANILAN YAKALAMA AĞLARI
 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN YAPTIKLARI İŞE BAĞLI KAS VE İSKELET SİSTEMİNDE OLUŞAN HASTALIKLAR

İnşaat Şantiyelerinde Yaralanmaları ve Hastalanmaları Önlemede Proaktif Yöntem

iNŞAAT SEKTÖRÜNDE YÜKSEKTE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK MUAYENESi

SiViL TOPLUM ÇALIŞMALARI HAKKINDA RÖPORTAJIM

 
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ETKiLERi

 
ŞANTiYELERDE GEÇiCi BiR SÜREYLE ÇALIŞANLARIN
iSTiHDAMI iLE iLGiLi KURALLAR
 


 İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Tespit ve Öneriler Defteri nedir, Neler Yazılmalıdır?
 
iŞ GÜVENLiĞi UZMANLARININ HiZMET SÖZLEŞMESi ÖRNEĞi

Bir iNŞAAT ŞANTiYESiNDE iSG UYGULAMALARI

YARGITAY KARARLARINA GÖRE İŞ KAZALARI

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARDA HUKUKSAL DURUM, TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

TÜNEL KALIP İNŞAAT İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ

ASIL İŞVEREN İLE ALT İŞVEREN ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ

İNŞAAT İŞ KAZALARINDA ÖLEN İŞÇİLERİN HESABINI KİM VERECEK2

İŞ KAZASININ İŞVERENE MALİYETİ ve HESAPLAMA YÖNTEMİ

KAYNAK İŞLERİNDE TEHLİKE ve ÖNLEMLERİ

KAZALARIN İŞVERENE MALİYETİ ve HESAPLANMASI

ŞANTİYELERDE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞANTİYELERE İLİŞKİN YASAL MEVZUAT

ŞANTİYE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİCİSİNİN HUKUKİ STATÜSÜ