KiTAP TEMiN ADRESi:
DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.
0541 254 62 30OKTAY TAN M.Sc
İst.Gedik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
is Sagligi ve Güvenligi Yüksek Lisans Programı  Eski Ögretim Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi MYO (2004-2012 arası) Öğr. Gör.
 

  RAMAZAN BAYRAMI AiLEMiZE ve YURDUMUZA GÜZELLiKLER GETiRMESi DiLEKLERiMLE

 YENi MAKALEler  
RAMAK KALA OLAYLARINI KAYDA ALMAK YARALANMALI veya ÖLÜMLÜ KAZALARI ÖNLEMEKTiR

iS KAZALARINDA AMPÜTASYON GEREKEN UZUV KAYIPLARININ NEDENLERi ve ÇÖZÜMLERi
iS SAGLIGI ve GÜVENLiGiNiN MALiYETi
ELEKTRiK KAYNAKLI iŞ KAZALARININ EKONOMiK BOYUTU
(
Yeniden Gözden Geçirildi) iNSAAT SEKTÖRÜNDE KISA SÜRELi iSGÜNÜ KAYIPLARININ MALiYETi

ŞANTiYELERDE GÜVENLi ÇALIŞMA iZNi YÖNETiM SiSTEMi
  ÇALISANIN KiSiLiK ÖZELLiKLERiNDEN BiRi OLAN
“DiKKATSiZLiK” iS KAZALARININ NEDENi OLAMAZ
 
BiR iNSAAT SANTiYESiNDE iS KAZALARININ NEDEN OLDUĞU iSGÜNÜ KAYIPLARININ iSVERENE MALiYETiNiN BELiRLENMESi1
28 NiSAN 2017 DÜNYA iŞ SAGLIGI ve GÜVENLiGi GÜNÜNDE
ist. GEDiK Üni.'deki"
İSG PROFESYONELERİNİN MESLEKİ BAĞIMSIZLIĞI İÇİN YENİ BİR ÇÖZÜM "KONULU SUNUMU
 
iSG PROFESYONELLERiNiN iS KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDAN DOLAYI HUKUKi VE CEZAi SORUMLULUĞU
 iNŞAAT iŞLERiNDE DÜŞME TEHLiKESi OLAN YERLERDE PASiF KORUNMADA KULLANILAN YAKALAMA AĞLARI