KiTAP TEMiN ADRESi:
DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.
0541 254 62 30OKTAY TAN M.Sc
İst.Gedik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı 
Öğretim Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi MYO (2004-2012 arası) Öğr. Gör.
 

 YENi MAKALEler  

ŞANTİYELERDE GÜVENLi ÇALIŞMA iZNi YÖNETiM SiSTEMi

  ÇALISANIN KiSiLiK ÖZELLiKLERiNDEN BiRi OLAN
“DiKKATSiZLiK” iS KAZALARININ NEDENi OLAMAZ
 
BiR iNSAAT SANTiYESiNDE iS KAZALARININ NEDEN OLDUĞU iSGÜNÜ KAYIPLARININ iSVERENE MALiYETiNiN BELiRLENMESi1
28 NiSAN 2017 DÜNYA iŞ SAGLIGI ve GÜVENLiGi GÜNÜNDE
ist. GEDiK Üni.'deki"
İSG PROFESYONELERİNİN MESLEKİ BAĞIMSIZLIĞI İÇİN YENİ BİR ÇÖZÜM "KONULU SUNUMU
 
iSG PROFESYONELLERiNiN iS KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDAN DOLAYI HUKUKi VE CEZAi SORUMLULUĞU
 iNŞAAT iŞLERiNDE DÜŞME TEHLiKESi OLAN YERLERDE PASiF KORUNMADA KULLANILAN YAKALAMA AĞLARI